SK     CZ     EN     DE     HU     PL

 

CBS is the second largest
publisher of hand-painted maps in the world.

More about us
 

 

In Slovakia and Czech Republic we employ people who are doing their job with heart.

More about team
 

 

We received more
than 2,900,000 copies of painted maps among the public.

More about maps
 

 

We help to improve
tourism in Slovakia
with our services.

More references
 

FaceBook  Twitter  

Jej cieľom je podporiť deti a mládež v kreatívnom zobrazovaní sveta, zlepšiť ich kartografické vnímanie a prehĺbiť ich záujem o životné prostredie. Do súťaže sa zapojilo 97 detí prevažne zo základných umeleckých škôl. Vyhodnotenie súťažných prác sa uskutočnilo 6. apríla 2017 v knižnici Geografického ústavu SAV, členmi hodnotiacej komisie.

IMG 6415 1

Do medzinárodného kola súťaže „Barbara Petchenik Children´s World Map Competition 2017“, organizovanej Medzinárodnou kartografickou asociáciou (ICA), postupujú práce Sone Čandíkovej, Gabriely Polackej, Petra Mikušiaka, Simony Samašovej, Ľubice Belákovej a Dávida Lučivjanského. Medzinárodné kolo sa uskutoční počas 28. medzinárodnej kartografickej konferencie ICA v dňoch 2. – 8. júla 2017 v Washingtone, USA.

Veľmi nás teší, že o tvorbu máp a zobrazovanie sveta je záujem už u tých najmenších. Napovedá nám to, že naše remeslo má stále význam a budúcnosť. Aj to je dôvodom, prečo sme sa rozhodli súťaž v rámci Slovenska podporiť. Výhercov a ocenené práce sme obdarovali vecnými cenami, ktoré im usporiadatelia odovzdajú spolu s diplomami.

diplom

 

Contact

 CBS spol, s.r.o.
     Kynceľová 54, 974 01 
     Banská Bystrica
     Slovensko
 
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 +421 48/429 90 10
 +421 911 176 101
 
 www.cbs.sk

We support

usmev logo

Detská tour Petra Sagana

logo R