SK     CZ     EN     DE     HU     PL

 

CBS is the second largest
publisher of hand-painted maps in the world.

More about us
 

 

In Slovakia and Czech Republic we employ people who are doing their job with heart.

More about team
 

 

We received more
than 2,900,000 copies of painted maps among the public.

More about maps
 

 

We help to improve
tourism in Slovakia
with our services.

More references
 

FaceBook  Twitter  


 Za Ratkovom pri motoreste Rieka odbočujeme z hlavnej cesty doľava. Autom pokračujeme okolo lomu, kde sa chodí na bagrovisko cez leto kúpať, až ku parkovisku na začiatku Šútovskej doliny. Pri parkovisku je malá chata Fatranka, za parkovné auta platíme 2 Eurá. Pýtam sa, či je chata Vodopád otvorená a dostávame informáciu, že až po Veľkej Noci. Ešte že sme sa na to nespoliehali, pitie a jedlo nesieme v batohoch so sebou.  Hneď na parkovisku nás víta prvá tabuľa náučného chodníka Šútovskou dolinou, kde platí najvyšší 5. stupeň ochrany. Tabúľ je na chodníku celkovo 6. Všímame si aj informáciu, že k vodopádu je to 3770 metrov. Prevýšenie by malo byť približne 300 metrov stúpaniadsc 0326
Príroda sa pomaly prebúdza po zime, najmä v spodnej časti doliny už pozorujeme puky na listnatých stromoch a aj malé svetlo-zelené lístočky. Cesta je spočiatku pomerne široká, asfaltová a vhodná aj na bicykel. Celou dolinou tečie Šútovský potok, ktorý nás verne sprevádza a vytvára jedinečnú zvukovú kulisu – vody je v ňom po zime veru celkom dosť... a na ceste musíme chvíľami aj trochu hlasnejšie rozprávať, aby sme sa vôbec počuli... Prechádzame cez mostík, na potoku pozorujeme malý vodopádik. Povyše po ľavej strane cesty sú za sebou ďalšie dva. Schádzame z cesty až ku nim. Sú tu aj fialové a biele kvietky, ktorých meno bohužiaľ nepoznám. Po oboch stranách cesty sú strmé svahy, pokryté prevažne listnatými stromami... skaly sú popadané kade tade... Kmene stromov sú povykrucované a pokryté zeleným machom, ktorý obrastá aj popadané skaly... Nad vodopádikmi je malé jazierko. Druhá tabuľa náučného chodníka sa venuje Horským vodným tokom, vegetácii a živočíchom, ktoré tu žijú. O kúsok povyše sa koryto potoka rozširuje a deti si tak chvíľu hádžu kamienky do vody. Potom pokračujeme asfaltovou cestou ďalej. Čoskoro sa ukazuje pred nami strecha chaty dsc 0307Vodopád. Je po ľavej strane cesty  a vedie ku nej ponad potok drevený mostík. Keďže je ešte zavretá, pozorujeme ju iba zdiaľky. Na ceste kúsok za ňou je smerovník – sme vo výške 567 metrov nad morom. Ku odbočke ku Šútovskému vodopádu je to ešte asi 45 minút pešej chôdze. Tabuľa približuje Národný park Malá Fatra, ktorý bol vyhlásený v roku 1988. Patrí aj do chránených území Natura 2000 a je to aj chránené vtáčie územie.  Od chaty sa chodník postupne zužuje a trochu strmší a už nie je asfaltový. Na niekoľkých miestach až ku chodníku vedú ešte zvyšky starého snehu. Synátor testuje turistické topánky a zásadne skúša pokračovať po starom snehu, ktorý je však zradne klzký. Popri chodníku nachádzame aj niekoľko veľkých skál s plochým vrchom, a tak deti na ne veselo vylezajú a potom na nich polihujú. Tretia tabuľa náučného chodníka prezrádza čo to o miestnej faune a flóre - na území Malej Fatry bolo zistených až 1100 druhov vyšších rastlín.

dsc 0321

Potom prechádzame cez mostík na pravú stranu potoka a ideme viac v tieni. Pri skalách míňame tabuľu, ktorá sa venuje Nature 2000. Práve tá sa zameriava na ochranu miestnych biotopov európskeho významu. Tých je v Malej Fatre celkovo 26, 6 je rastlinných a 28 živočíšnych druhov.  Všímame si stromy, ktoré vyrastajú na skalách. Ich korene sa vinú doširoka po skalách a snažia sa poskytnúť dostatočnú oporu stromom. Na týchto miestach sme nad potokom trochu vyššie a tak ho pekne môžeme pozorovať vľavo nad nami. Prechádzame miesta so snehom, či vlhkejšie úseky chodníka s vodou, ktorá po chodníku steká. Obuv máme dobrú, a takníku nám to nerobí žiaden problém. Zakrátko prichádzame ku piatej náučnej tabuli, ktorá sa venuje lesom. Tie tvoria asi 80% územia Šútovskej doliny. Listnaté dreviny tvoria 60%, 40% tvoria ihličnaté lesy, pričom najrozšírenejší je buk. Monokultúry predstavovali pri smrekových porastoch málo stabilný koreňový systém, a preto sa už od takejto skladby lesa ustupuje. Deti sú už pomerne netrpezlivé, kedy už uvidia vodopád. Už to nie je ďaleko. Napokon sa dostávame ku smerovníku kde odbočuje modrá značka ku Mojžišovým prameňom. Sme vo výške 765 metrov. Svah, kadiaľ vystupuje značka, je naozaj strmý a takým je aj výstup na hlavný hrebeň Malej Fatry. To už sme od vodopádu iba na skok.

dsc 0415Prechádzame okolo poslednej šiestej tabule, ktorá sa venuje neživej prírode. Popri mohutnej skale prechádzame ešte kúsok vyššie. Cez malý mostík prechádzame doprava. Už na mostíku sa ukazuje Šútovský vodopád v celej svojej kráse. Máme šťastie, v tomto období je naozaj bohatý na vodu. Tá padá zhora z výšky až 38 metrov a vytvára poriadny hukot. Opodiaľ pri vodopáde sú malé lavičky, na ktoré si sadáme. Prichádza aj väčšia skupina zahraničných študentov, ktorí tiež obdivujú vodopád. Zvuková kulisa padajúcej vody je fascinujúca a deti sú nadšené. Po chvíli oddychu vedú naše kroky čo najbližšie ku padajúcej vode, až kým nám bundy nekropí voda... Robíme fotky, bližšie sa už nedá ísť. Padajúca voda sa odráža zo zeme a vytvára mokrý závoj. Nad vodopádom na vrchu skál pozorujeme skupinku turistov. Padajúca voda, jej hukot a sila nás fascinuje a stále priťahuje naše pohľady. Keďže sa menej pohybujeme, a máme trochu mokré bundy od vody, začína nám byť zima, a tak sa zdvíhame na spiatočnú cestu. Cestou dolu stretávame ešte hŕbu turistov. Bundy dávame dolu nižšie, kde začína opäť presvitať a hriať jarné slnko. Na parkovisku v chate Fatranka kupujeme magnetku na pamiatku a do notesa dávame dve nové pečiatky – chaty Vodopád a samotného vodopádu. Výlet zakončujeme skvelým neskorším obedom v motoreste Rieka, kde si formou samoobsluhy vyberáme jedlo a prakticky hneď zaháňame hlad a smäd.  Bola to príjemná bodka za pekným výletom.

dsc 0409
Určite sa na tieto miesta ešte vrátime. Teraz sme si mohli naplno vychutnať pohľady na Šútovský potok v celej jeho kráse, pretože nám v tom nebránila bohatá lesná vegetácia, ani listy stromov. Vodopád mal v porovnaní s letom vody oveľa viac, hrebeň pokrýva ešte vrstva snehu, a tak sa má stále čo topiť. Úchvatné prírodné divadlo doliny a zvuková kulisa hukotu padajúcej vody vodopádu má svoje jedinečné čaro, kvôli ktorému sa sem určite oplatilo prísť...

dsc 0442

 dsc 0461

dsc 0466

dsc 0472

 

Contact

 CBS spol, s.r.o.
     Kynceľová 54, 974 01 
     Banská Bystrica
     Slovensko
 
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 +421 48/429 90 10
 +421 911 176 101
 
 www.cbs.sk

We support

usmev logo

Detská tour Petra Sagana

logo R